Ogłoszenia

Zarządzenie nr 1498/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie rekomendacji zawieszenia wykonywania działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w Żłobku Nr 1 w Radomiu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13 wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Żłobków ,,Radomirek” w Radomiu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13 od dnia 01 czerwca 2020r. do odwołania.: Zarządzenie nr 1498/2020

Zarządzenie nr 1438/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie rekomendacji zawieszenia wykonywania działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.: Zarządzenie nr 1438/2020

Script logo