Ogłoszenia

Zarządzenie nr 1438/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie rekomendacji zawieszenia wykonywania działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.: Zarządzenie nr 1438/2020

Script logo