Formalności

  • Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia

  • Dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu rodzica (-ów)

  • Podpisanie umowy cywilnoprawnej

  • Dołączenie aktualnego zaświadczenia od lekarza pediatry o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie żłobkowej

  • Zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym żłobka

  • Wniesienie opłat za pobyt dziecka w żłobku

 

Script logo