O Nas

 • Żłobek Nr 1 w Radomiu

  Żłobek Nr 1 w Radomiu

 • Żłobek Nr 2 w Radomiu

  Żłobek Nr 2 w Radomiu

 • Żłobek Nr 3 w Radomiu

  Żłobek Nr 3 w Radomiu

 

Miejski Zespół Żłobków „Radomirek” w Radomiu jest samorządową jednostką budżetową utworzoną przez Gminę Miasto Radom działającą na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

 • Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

 • Uchwały Nr 719/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Żłobek „Radomirek” w Radomiu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13 oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków „Radomirek” w Radomiu i nadania statutu (ze zm.)

 • Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” w Radomiu będącego załącznikiem do Uchwały nr 719/2018 Rady Miejskiej.

 • Obowiązujących ustaw i aktów wykonawczych.

Script logo