O Nas

 • Żłobek nr 1 w Radomiu

  Żłobek nr 1 w Radomiu

 • Żłobek Nr 2 w Radomiu

  Żłobek Nr 2 w Radomiu

 

Miejski Zespół Żłobków „Radomirek” w Radomiu jest samorządową jednostką budżetową utworzoną przez Gminę Miasto Radom działającą na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 100, poz. 1349, poz. 1432)

 • Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 603, poz. 650, poz.1544)

 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1260)

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366)

 • Uchwały Nr 719/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Żłobek „Radomirek” w Radomiu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13 oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków „Radomirek” w Radomiu i nadania statutu.

 • Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” w Radomiu będącego załącznikiem do Uchwały nr 719/2018 Rady Miejskiej.

 • Obowiązujących ustaw i aktów wykonawczych.

Script logo